Salgs- og leveringsbetingelser (forbruger Danmark)

for Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

 

Generelle kontakt- og virksomhedsoplysninger

Vores fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysning er:

Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

Jupitervej 4 A

7430 Ikast

CVR-nr: 39052598

Etableringsår for brand: 2008, virksomhed: 2017

 

Tlf.: +45 88885910

E-mail: info@stillnordic.com

 

Du har mulighed for at kontakte vores kundeservice i vores åbningstider på

 

Tlf: +45 88885910

E-mail: info@stillnordic.com

 

Aftaleparter

Aftalen om køb indgås mellem Still Nordic/AB & M ApS (herefter ”vi”) og kunden (herefter ”du”).

Købet sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, som du skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling. Du kan alene påberåbe dig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser du accepterer under bestillingsproceduren. Kun personer over 18 år med et gyldigt betalingskort lydende på eget navn kan afgive ordre i webshoppen. Du erklærer derfor ved din ordreafgivelse at være fyldt 18 år.

Afgivelse af ordre

For at gennemføre et køb, skal du først vælge det/de produkter du vil købe. For at afslutte købet vælges ”Gå til kasse”, enten umiddelbart efter valg af en vare eller via funktionen ”indkøbskurven”. Herefter indtastes køber-, leverings- og kortoplysninger i et nyt og sikkert vindue. For at kunne gennemføre ordren, skal du acceptere disse salgs- og leveringsvilkår. Når du har afgivet din ordre, bliver der automatisk fremsendt en e-mail til dig med en kvittering for modtagelse af bestilling. Denne kvittering udgør samtidig din ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for din dokumentation af bestillingen. E-mailen fremsendes til den adresse du har oplyst under bestillingsproceduren.

Det forventede leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen.

Din faktura for leverancen fremsender vi, når varerne afsendes fra os.

Opbevaring af indgåede aftaler og sprog

Vi opbevarer ikke indgåede aftaler efter effektueringen på en sådan måde, at de er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi opfordrer derfor til, at du gemmer den modtagne ordrebekræftelse og faktura til eventuel senere brug.

Aftalen indgås på dansk.

Priser

Alle priser på varer i vores webshop er angivet i DKK inklusive 25 % moms og eksklusive forsendelse og gebyrer. Den samlede pris der skal betales, inklusive forsendelse samt gebyrer ved betaling med betalings- eller kreditkort mv., opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af varen, hvor dette er muligt. Den samlede pris du skal betale opgøres og oplyses endvidere inden afslutning og gennemførelse af købet.

Hvor du køber flere varer kan forsendelsesomkostninger først opgøres endeligt i forbindelse med afslutningen af købet. I tilfælde, hvor prisen ikke kan endeligt beregnes forud for den endelige ordreafgivelse, oplyser vi den måde, hvorpå den samlede pris skal udregnes.

 

Fragtomkostninger

For køb under DKK 1.000,00 tillægges fragtomkostninger.

For køb på DKK 1.000,00 og derover leverer vi fragtfrit.

Ved levering til ikke-brofaste øer fastlægges prisen dog individuelt og oplyses inden bestillingen afsluttes.

Fragtomkostningerne pålægges ikke den enkelte vare, men det samlede køb. Fragtomkostningerne kan derfor først endeligt oplyses i forbindelse med købsprocedurens afslutning, men altid før købstransaktionen gennemføres.

Betaling

Betaling for købte vare skal enten ske online ved brug af Dankort, Visa/Dankort, American Express, Diners, Eurocard, JBC, Maestro, MasterCard, Visa eller VISA Elektron, eller betaling kan ske efter levering af de bestilte vare via betalingsservicen Klarna. Vilkårene herfor fremgår og accepteres særskilt.

Anvendes betalingskort, skal kortoplysninger indtastes ved ordreafgivelse, men vi hæver først beløbet ved afsendelsen af varerne til dig.

Vi benytter et betalingssystem, som er godkendt af CLEARHAUS. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikre, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere, og internetadressen begynder med https://.

Vi registrerer eller opbevares ikke dine betalingskort- og kontooplysninger.

Levering og leveringstid

Vi ekspederer din bestilling hurtigst muligt, og senest 30 dage efter bestillingen. Når varerne er afsendt fra vores lager, fremsender vi en e-mail til dig med faktura for købet.

Varerne sendes med GLS.

 Hvis en ordre er afgivet inden kl. 12:00 på hverdage, vil varen normalt blive afsendt samme dag, hvis varen er på lager.

For varer der er i restordre vil det forventede leveringstidspunkt blive oplyst til den e-mail adresse der er oplyst under bestillingsproceduren. Leveringstidspunktet kan være senere end 30 dage efter du har afgivet bestillingen. Hvis vi ikke kan levere dine bestilte varer indenfor 30 dage, får du mulighed for at annullere ordren.

Levering sker til den postadresse du har oplyst under bestillingen, at du ønsker levering til.

Fortrydelsesret

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret på køb af varer i vores webshop. For varer hvor der ikke gælder en fortrydelsesret, er dette angivet i forbindelse med varen i webshoppen.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du fysisk modtager varerne. Leveres ordren af flere omgange, regnes fortrydelsesfristen fra den dag, hvor den sidste del leveres til dig.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fortrydelsesfristen den følgende hverdag.

Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal standard fortrydelsesforumlaren <her> udfyldes og indsendes til os, eller du skal på anden utvetydig måde meddele os om, at du udnytter din fortrydelsesret.

Du kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise varen ved modtagelse, med mindre du også meddeler os på utvetydig måde, at du vil udnytte din fortrydelsesret.

Straks efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelsen, vil du modtage en kvittering herfor på den e-mail adresse du oplyste under bestillingsproceduren.

 

Returnering og tilbagebetaling

Når du har meddelt os, at du vil benytte dig af fortrydelsesretten, skal varerne returneres hurtigst muligt og altid indenfor 14 dage. Varen skal returneres til:

 

Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

Jupitervej 4 A

7430 Ikast

 

Du bærer selv risikoen og ansvaret for varerne under returneringen, indtil vi modtager dem. Vi anbefaler dig derfor, at varerne pakkes forsvarligt og sikkert inden returneringen, og at du opbevarer kvittering for afsendelsen af varerne.

Alle udgifter ved returnering af varerne skal du selv betale. Dine udgifter for returnering forventes højest at udgøre DKK 75,- hvis returnering sker ved brug af GLS. Varer der sendes underfrankeret eller på efterkrav modtages ikke.

Senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse af købet, tilbagebetaler vi alle beløb modtaget fra dig i forbindelse med købet der fortrydes, inklusive varens fulde pris, gebyrer samt eventuelle leveringsomkostninger svarende til den billigste standard leveringssesmetode vi har tilbudt, uanset hvilken leveringsform, du konkret har valgt. Fortrydes kun en del af købet, krediteres eventuelle fragtomkostninger dog ikke.

Med mindre du udtrykkeligt har anmodet om andet, sker tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved gennemførelsen af købet.

Vi kan dog uanset det ovenstående tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget enten varen, eller til vi har modtaget dokumentation for, at varen er returneret til os.

Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen inklusiv original pakning, og varen skal kunne sælges videre til en anden kunde. Du hæfter dog kun for en eventuel forringelse af varen værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Med andre ord må du altså prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis du tager varen i brug inden udnyttelse af fortrydelsesretten og tilbageleveringen til os, eller skades varen under returforsendelsen, hæfter du derfor for varens værdiforringelse.

 

Ved returnering bedes den returseddel, der fremsendes sammen med varen benyttet. Hvis retursedlen ikke forefindes, skal du vedlægge oplysninger om dit navn og adresse, så vi kan identificere dig og det relevante køb.

 

Mangler, reklamation og klagebehandling

For købet finder købelovens mangelsregler anvendelse.

Som forbruger har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

Reklamationsretten omfatter kun oprindelige mangler – dvs. mangler, som var tilstede på leveringstidspunktet, uanset om disse var synlige eller ej på dette tidspunkt. Skader på varerne som opstår efter levering samt ved almindelig slitage, ved fejlagtig brug eller ved anden skadevoldende adfærd udgør ikke en mangel som vi er ansvarlige for.

Reklamationsretten beregnes i alle tilfælde fra det tidspunkt du har modtaget varen.

Reklamation over mangler skal fremsættes overfor os inden for rimelig tid efter du har opdaget manglen.

Reklamation kan fremsendes til os på adressen

 

Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

Jupitervej 4 A

7430 Ikast

 

eller reklamation kan fremsendes på e-mail til:

 

info@stillnordic.com

 

eller indtelefoneres på tlf.: +45 88885910

 

Hvis der er en mangel ved det købte, kan du i overensstemmelse med købeloven § 78 vælge mellem 1) afhjælpning af manglen, 2) omlevering, 3) et passende afslag eller 4) at hæve købet forudsat manglen ikke er uvæsentlig. Du kan dog ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt, eller det vil påføre os uforholdsmæssige omkostninger.

Hvis vi tilbyder at afhjælpe en mangel eller foretage omlevering, kan du dog ikke kræve et forholdsmæssigt afslag eller hæve købet.

Vi afholder (rimelige) omkostninger til returnering af varen og vi genfremsender den til dig uden beregning.

 

Klagebehandling

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbruger-styrelsen

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

 

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@stillnordic.com.

 

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@stillnordic.com.         

 

 

 

________________________________________________________________________

 

Sales and delivery conditions (consumer Europe)

for Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

 

General contact and company information

Our full company name, physical address and other contact details are:

Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

Jupitervej 4 A

DK-7430 Ikast

CVR-no: 39052598

Year of brand establishment: 2008

Year of new business establishment: 2017

Tel.: +45 8888 5910

E-mail: info@stillnordic.com

You can contact our customer service team during opening hours on

Tel:+ 4588885910

E-mail: info@stillnordic.com

Parties to the agreement

This sales agreement is entered into between Still Nordic/ Co. AB & M ApS (“us” or “we”) and the customer ("you").

The purchase will be made in accordance with these sales and delivery conditions, which you must accept in order to place an order.

You can only rely on the contents of individual agreements and order confirmations, and the information provided in connection with your order, including the prices you accept during the ordering process.

Only persons over 18 years of age with a valid credit or debit card in their own name can place orders in the webshop. You therefore declare, by placing an order, that you are 18 or over.

Submission of orders

In order to make a purchase, you must first select the product(s) you want to buy. To complete your purchase, select "checkout", either immediately after selecting an item or via the "shopping cart" function. Then enter customer, delivery and card details in a new, secure window. In order to place the order, you must accept these sales and delivery conditions.

Once you have placed your order, you will be automatically sent an e-mail with an acknowledgement of receipt of the order. This acknowledgment is also your order confirmation and contains the necessary information for your documentation of the order. The e-email will be forwarded to the address you specified during the ordering process.

The expected time of delivery is stated in the order confirmation.

We will send the invoice for the shipment when the goods are dispatched from us.

Retention of orders and language

We do not keep agreements after fulfilment in such a way that they are accessible to you later. We therefore ask you to save the order confirmation and invoice that you receive for possible later use.

The agreement will be concluded in Danish.

Prices

All prices on items in our Web store are quoted in DKK including 25% VAT and excluding shipping and charges. The total price to be paid, including shipping and charges, when you pay by debit or credit card etc. will be calculated and reported on presentation of the item where possible. The total price you have to pay will also be calculated and reported before completion and implementation of the purchase.

When you buy multiple items, shipping costs can only be definitely ascertained on completion of the purchase.

In cases where the price cannot be definitely calculated prior to final order placement, we tell you how total price is to be calculated.

Freight costs

Free shipping for purchases over EUR 260 and GBP 230.

For deliveries to islands not connected by bridges, however, the price will be determined individually and indicated before the order is completed.

Freight costs will not be charged on the individual item, but on the total purchase. Shipping costs can therefore only be definitely stated at the end of the purchasing process, but always before the purchase transaction is carried out.

Payment

Payment for purchased items must be made either online using Dankort, Visa/Dankort, American Express, Diners, Eurocard, JCB, Maestro, MasterCard, Visa or VISA Electron, or after delivery of the ordered goods via the payment service Klarna. The conditions for this will be stated and accepted separately.

Where a debit card is used, card details must be entered when the order is placed, but we will only debit the amount on dispatch of the goods to you.

We use a payment system which has been approved by CLEARHAUS. All data communications during the purchasing process, including customer data, order data and payment data, take place over an encrypted SSL connection. This ensures that unauthorised persons cannot see the data being exchanged.

When SSL encryption is enabled, you will see a padlock at the bottom of the page in most browsers, and the URL will start with https://.

We do not record or store your credit card and account information.

Delivery and delivery time

We will dispatch your order as soon as possible, and no later than 30 days after placement. When the goods are shipped from our warehouse, we will send an e-mail to you with the invoice for the purchase.

The goods will be sent by GLS or DHL.

If an order is placed before 12 noon on weekdays, the goods will usually be shipped on the same day if the item is in stock.

For items on back order, the expected delivery time will be notified to the e-mail address specified during the ordering process. The delivery date may be later than 30 days after you have placed your order. If we cannot deliver your ordered goods within 30 days, you will be given the option to cancel the order.

Delivery will be effected to the postal address you have specified for deliveries when you ordered.

Cooling-off period

If you are a consumer, you have a 14 day cooling off period to cancel the purchase of goods from our webshop. For goods where there is no cooling-off period, this will be indicated in connection with the product in the webshop.

The cooling-off period will run from the day on which you physically receive the goods. If the order is delivered in multiple parts, the cooling-off period will be counted from the day on which the last part is delivered to you.

If the last day of the cooling-off period falls on a public holiday, a Saturday, Constitution Day, 24 December or 31 December, the cooling-off period will end on the following day.

If you want to exercise your right to cancel, the standard cancellation form <here> should be completed and sent to us, or you must notify us in some other unambiguous way to inform us that are exercising your right to cancel.

You cannot exercise your right to cancel by rejecting the item upon receipt, unless you also inform us in an unambiguous way that you wish to exercise your right to cancel.

Immediately after we have received your notice of cancellation, you will receive an acknowledgement at the email address you specified during the ordering process.

Return and refund

Once you have informed us that you wish to exercise you right to cancel, the goods must be returned as soon as possible, and always within 14 days. The goods must be returned to:

Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

Jupitervej 4 A

DK-7430 Ikast

You bear the risk and the liability for the returned items until we receive them. We therefore recommend that the goods be packed securely and safely before return, and that you keep proof of dispatch of the goods.

You must pay the costs of returning the goods yourself. Products sent postage due or cash on delivery will not be accepted.

No later than 14 days after we have received your notice of cancellation of the purchase, we will refund all amounts received from you in connection with the purchase being cancelled, including the full price of the goods, charges and any delivery costs corresponding to the cheapest standard delivery method we have offered, regardless of the delivery method you have chosen. If only part of the purchase is cancelled, however, no freight costs will be refunded.

Unless you have explicitly requested otherwise, the refund will be made by the same method of payment that you used in making the purchase.

However, notwithstanding the above, we may withhold the reimbursement until we have received either the item itself or documentation to show that the goods have been returned to us.

The goods should normally be as new when they are returned, including original packaging, and it must be possible to sell them to another customer. You will be liable only for any decrease in the value of the goods due to handling of the product beyond what is necessary to determine the nature and properties of the product and how it works.

In other words, you can try out the product in the same way as if you tried it in a physical store.

If you use the item before exercising your right to cancel and return it to us, or the goods are damaged during return transport, you will then be liable for the decrease in value.

When returning goods, please use the return slip sent together with the goods. If the return slip is not available, you must enclose details of your name and address so we can identify you and the relevant purchase.

Faults, complaints and complaint handling

The warranty rules in the Danish Sale of Goods Act will apply to the purchase.

As a consumer you have a 24 month warranty under the Sale of Goods Act. For items with a limited lifetime, the warranty is limited to the usual lifetime of the product in question.

The warranty covers only original faults - i.e. defects that were present at the time of delivery, regardless of whether or not these were visible at this point. Damage to the goods occurring after delivery and through normal wear and tear, incorrect use, or by other detrimental treatment does not constitute a defect for which we are liable.

The warranty will be calculated in all cases from the time you received the item.

Warranty claims must be submitted to us within a reasonable time after you have discovered the defect.

Complaints can be sent to us at

Still Nordic/Co. AB & M EU ApS

Jupitervej 4 A

DK-7430 Ikast

or e-mailed to:

info@stillnordic.com

or reported by phone to +45 88885910

If there is a fault in the purchased item, Section 78 of the Sale of Goods Act allows you to choose between 1) rectification of the defect, 2) replacement, 3) an appropriate reduction or 4) cancellation of the purchase if the defect is not trivial. You may not, however, request rectification or replacement if this is impossible or will cause us disproportionate costs.

If we offer to remedy a deficiency or effect replacement, you cannot, however, demand a reduction or cancel the purchase.

We will bear (reasonable) costs of returning the item and we will re-send it to you at no charge.

Complaint handling

If you want to complain about a product or service purchased from us, you can make a complaint to:

the Centre for Complaint Resolution at the Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby.

You can complain to the Centre for Complaint Resolution through www.forbrug.dk.

When filing a complaint, you must quote our e-mail address [info@stillnordic.com].

The European Commission’s online complaints portal can also be used to file a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country.

The complaint shall be lodged here: http://ec.europa.eu/odr

When filing a complaint, you must quote our e-mail address info@stillnordic.com.